Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID
Voor alle bestellingen in onze onlineshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt 

2. CONTRACTUELE PARTNERS, HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST 
De koopovereenkomst komt tot stand met Be Noble.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging. 

3. TAAL VAN DE OVEREENKOMST EN OPSLAG VAN DE TEKST VAN DE OVEREENKOMST
De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen. 

4. LEVERINGSVOORWAARDEN 
Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

U hebt principieel de mogelijkheid om de goederen af te halen bij Be Noble (Elisabeth Jakobs), Dyker Weg 34, 41066 Mönchengladbach, Duitsland, tijdens de volgende openingsuren: Maandag t / m vrijdag van 9.30 uur tot 15.00 uur en op customer.service@be-noble.de (snelle reactie van onze kant is vanzelfsprekend)

5. BETALING 
In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar: 

Vooruitbetaling
Als u kiest voor vooruitbetaling als betaalmethode, geven wij u onze bankgegevens door in de orderbevestiging en leveren wij de goederen af na ontvangst van uw betaling. 

Contante betaling bij levering/betaling onder rembours
U betaalt de aankoopprijs direct aan de bezorger. Bijkomende kosten van € worden in rekening gebracht. 

Acceptgiroprocedure
Met het plaatsen van de bestelling geeft u ons een machtiging voor automatische incasso. Wij zullen u afzonderlijk in een aankondiging vooraf (zgn. prenotification) op de hoogte stellen van de datum waarop uw rekening zal worden gedebiteerd. Door de machtiging voor automatische afschrijving bij onze bank aan te bieden vragen wij deze om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw bankrekening wordt gedebiteerd. 
De rekening wordt gedebiteerd vóór verzending van de goederen.
De termijn voor de aankondiging vooraf betreffende de datum waarop de rekening zal worden gedebiteerd (zgn. prenotification-termijn) bedraagt Abbuchung ca. 3-5 Tage nach Bestelleingang dagen. 

PayPal
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden. De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

PayPal Plus
In het kader van de betaaldienst PayPal Plus bieden wij u verschillende betaalmethodes als PayPal services aan. U wordt doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen.

Als u gekozen heeft om via PayPal te betalen moet u daar, om het factuurbedrag te kunnen betalen, geregistreerd staan of zich eerst laten registreren en zich met uw inloggegevens legitimeren. De betalingstransactie wordt door PayPal direct na bevestiging van de betalingsopdracht automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure ontvangt u nadere aanwijzingen. 

Als u ervoor heeft gekozen om per creditcard te betalen hoeft u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, niet bij PayPal geregistreerd staan. De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht en nadat u zich heeft gelegitimeerd als rechtmatig bezitter van de creditcard door de uitgevende instelling van uw kaart op verzoek van PayPal uitgevoerd en uw kaart wordt voor dat bedrag gedebiteerd. Bij de bestelprocedure ontvangt u nadere aanwijzingen. 

Betaling op factuur via Paypal
​​​​​​​Als u ervoor heeft gekozen om op rekening te betalen hoeft u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, niet bij PayPal geregistreerd staan. Nadat de controle van uw adresgegevens en uw kredietwaardigheid met goed gevolg is doorlopen en de bestelling is geplaatst, dragen wij onze vordering over aan PayPal. In dat geval kunt u de vordering alleen voldoen door aan PayPal te betalen. Voor de afhandeling van betalingen via PayPal gelden – aanvullend op onze Algemene Voorwaarden – de Algemene Voorwaarden en de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal. Nadere informatie en de volledige Algemene Voorwaarden van PayPal inzake koop op rekening vindt u hier. [https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE] 

Factuur 
U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van het artikel en de rekening door overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om de aankoop op factuur alleen na een succesvol kredietwaardigheidsonderzoek aan te bieden.

Contante betaling bij afhalen
Bij afhalen betaalt u het factuurbedrag contant.

6. SCHADE TIJDENS BEZORGING
Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden. 

7. GARANTIES
De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

Klantenservice: 49 2162 54728; Maandag t / m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op customer.service@be-noble.de (snelle reactie van onze kant is vanzelfsprekend)

8. AANSPRAKELIJKHEID
Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
• in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien. 

9. GESCHILLENBESLECHTING ​​​​​​​
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier [https://ec.europa.eu/consumers/odr/] kunt vinden.
Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.